Przyroda 13.01.2024

58

Temat: Formy terenu i ich wysokości.

Podczas lekcji mówiliśmy na temat form wypukłych oraz wklęsłych. Omawialiśmy w oparciu o krainy geograficzne. Natępnie wyjaśniliśmy co to jest wysokość względna i bezwzględna oraz odczytywaliśmy wysokosci w opraciu o rysunek  str.55

Praca domowa 

Przeczytać wiadomości str. 53 -55

Uczniowie, którzy byli nieobecni na zajęciach proszeni są pod tematem lekcji przerysować rysunek ryc.5 ze str. 54