Język polski, klasa IVa, 21.10

164

Temat: “Koralina i tajemnicze drzwi” – lekcja filmowa. 

  1. Obejrzenie projekcji filmu.
  2. Uzupełnienie karty pracy przygotowanej przez nauczyciela.

Praca domowa: Brak.