Język polski, klasa IVa, 20.01

125

Temat: Poznajmy rzeczownik.

Cel: Znam definicję czasownika. Wiem, czym jest czas teraźniejszy, przeszły i przyszły.

  1. Przypomnienie najważniejszych informacji o rzeczowniku oraz przymiotniku.
  2. Szczegółowe omówienie czasownika oraz stworzenie notatki do zeszytu.
  3. Praca w zeszycie ćwiczeń: od str. 73 do str. 75.

Praca domowa dla chętnych (zeszyt ćwiczeń): str. 76-77.