Język polski, 7.10, klasa IVa

171

Temat: Wrzesień 1939 roku.

Cel: Wiem, czym była II wojna światowa.

  1. Obejrzenie krótkich filmów tematycznych związanych z treścią zajęć oraz omówienie ich.
  2. Przeczytanie tekstu z podręcznika pt. “Wrzesień 1939 roku” (str. 15).
  3. Wykonanie zadania 1/str.15-16.
  4. Pisemne wykonanie zadań: 2/str.17 oraz 1/str. 18.

Praca domowa dla chętnych (możliwość wykonania pracy do 4.11)

Przygotuj pięć przypadkowych przedmiotów znajdujących się w Twoim pokoju. Następnie ułóż je w dowolnej kolejności. Na kartce papieru stwórz krótką historię pt. “Opowiadanie bez tytułu”, a jego bohaterami uczyń wybrane przez siebie przedmioty. Długość tekstu – dowolna.