Język polski, 2.03.2024

87

Temat 1: Magiczne słowa.

  • praca z tekstem, podręcznik, str. 125
  • czym jest kultura wypowiedzi?
  • Karty pracy, omówienie m.in emocji towarzyszących nam, gdy przepraszamy, prosimy i dziękujemy
  • omówienie wiersza Jana Brzechwy Kwoka

 

Temat 2: Niegroźne nam u, ani ó. Temat kontunuowany przez dwie godziny lekcyjne

  • wyjście do biblioteki,
  • praca z ćwiczeniami, str 63-72

Zadanie domowe dla chętnych:

Proszę wymienić po 3 przykłady wyrazów z ó, które wymienia się na o, a i e i do każdego z nich ułożyć po dwa zdania, czyli dwa zdania z użyciem ó wymiennego na o, dwa zdania z zdania z użyciem ó wymiennego na a i dwa zdania z użyciem ó wymiennego na e. Przykłady zapisać proszę w zeszycie.

Dziękuję i do zobaczenia w następnym tygodniu

Pozdrawiam

Katarzyna Pawłowska