Język polski, 11.11, klasa IVa

149

Temat: Poznajemy przypadki.

Cel: Wiem, czym jest rzeczownik i przypadki.

  1. Rozwiązanie kart pracy przygotowanych przez nauczyciela.

Praca domowa; Powtórzę wiadomości o rzeczowniku.