Język polski, 06.04.2024

84

Uczymy się tworzyć opis przedmiotu.

  • praca z tekstem
  • notatka w zeszycie
  • wybór obrazka i próba jego opisania, praca indywidualna

 

Na targowisku w Afryce. Praca z tekstem

Praca z podręcznikiem, strona 115.

 

Zadanie domowe dla chętnych:

Odpowiem na pytania do tekstu, który czytaliśmy i omawialiśmy na zajęciach. Pytania, na które należy odpowiedzieć znajdują się na stronie 116, pytania od e do i. Pamiętajmy, że odpowiadamy pełnymi zdaniami.

 

Pozdrawiam serdecznie

Katarzyna Pawłowska