historia 9.09.23

194

Temat: Lekcja organizacyjna.

1. Zasady panujące w klasie i w czasie przerw.
2. Prawa i obowiązki uczniów.
3. Poinformowanie, że w tym roku ocena z zachowania pojawi się na świadectwie.
4. Przejrzenie podręcznika z historii.
6. Zasady oceniania pracy na lekcji.

Proszę, aby uczniowie na najbliższych zajęciach przynieśli ze sobą zeszyty.

pozdrawiam

Sylwia