Historia 9.03.24

84

Temat: Wśród Polaków 600 lat temu.

Omówienie części tematu ze str. 88-91: podział na tych którzy bronią modlą. Analiza ilustracji 88. Obowiązki króla i rycerzy oraz ich przyjemności, turnieje rycerskie, polowania, uczty.

Praca domowa (wszyscy uczniowie za niewłaściwe zachowanie na lekcji)

Ćw. 3 str. 97

Przypominam o recenzji książki na ocene celującą (osoby chętne)