Historia 7.10.2023

139

Temat: Wśród legend o Słowianach.

Ustne omówienie pojęcia legenda.

Praca domowa

Na najblizszych zajęciach będziemy omawiać legendy. Proszę aby każde dziecko wybrało sobie jedną legendę ze str. 24-26 ( o Lechu, Czechu i Rusie; smoku wawelskim; Popielu czy Wandzie) i przygotowało się do jej omówienia na zajęciach.

Praca domowa dla wszystkich uczniów za złe zachowanie na zajęciach.