Historia 6.01.24

99

Temat: Państwo pierwszych Piastów.

Powtórzenie wiadomości na temat państwa pierwszych Piastów.

Omówienie zadań 4 i 6 ze str. 40 i 41

Praca grupowa zad 9 str 42.

Praca domowa.

Proszę dokończyć rozwiązywanie krzyżowki (zad. 9 str 42)