Historia 20.04.24

69

Temat: Powtórzenie wiadomości z przerobionego materiału.