Historia 20.01.2024

67

Temat: Ostatni Pisatowie.

przypomnienie wiadomości o rozbiciu dzielnicowym (z poprzedniej lekcji)
omówienie zagadnień z podręcznika str.53-55: insygnia królewskie, Przemysł II, Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki.

Notatka w zeszycie pod tematem:

Władysław Łokietek – król od 1305 r., król całej zjednoczonej Polski od 1320 r.
Kazimierz Wielki – król Polski od 1333 r. “Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”

Na następnych zajęciach zrobimy powtórzenie materiału. Chętni uczniowie mogą poszukać odpowiedzi na następujące pytania:

Przodkami plemion mieszkających na ziemiach dzisiejszej Polski byli..?
Od kogo jakiego legendarnego władcy pochodzi ród Piastów?
Kto według legendy zjadł króla Popiela?
Kto był legendarnym założycielem Gniezna?
Kiedy Mieszko I przyjął chrzest?
Czy wiadomo na pewno, gdzie Mieszko przyjął chrzest?
Jak miała na imię żona Mieszka I ?
Kto zginął męczeńską śmiercią wypełniając misję nawracania Prus?
Jaką cenę zapłacił Bolesław Chrobry za ciało świętego Wojciecha?
Czyj życiorys /żywot przedstawiają drzwi w archikatedrze gnieźnieńskiej?
Gdzie spoczywają szczątki św. Wojciecha?
W którym roku odbył się zjazd gnieźnieński?
Co na zjeździe gnieźnieńskim cesarz Otton III podarował Bolesławowi Chrobremu?
Pierwszym KRÓLEM Polski był… ?
Skąd wywodzi się nazwa Polska?
Z kogo składała się drużyna książęca?
W którym roku Bolesław Chrobry był koronowany na króla?
Dlaczego Bolesława nazywano Chrobrym?
Do czego doprowadził testament Bolesława Krzywoustego?
Którą dzielnicę oprócz swojej, kontrolował najstarszy z panującego rodu?
Czy Gall Anonim był autorem Kroniki, najstarszego opisu historii Polski?