Historia 17.09.2023

125

Temat: Przodkowie i korzenie.

Omówienie pojęć: przodkowie, potomkowie, ojczyzna, drzewo genealogiczne.
Przypomnienie symboli narodowych: godło, flaga, hymn.
Omówienie historii powstania Mazurka Dąbrowskiego.
Polska w Europie – analiza map na stronie 10, wymienienie krajów sąsiadujących z Polską, wskazanie regionów, z których pochodzą przodkowie uczniów danej klasy.

Zadanie domowe (dla chętnych):
dopytać rodziców, z jakiego regionu pochodzi Twoja rodzina i odszukać na mapie (str.10) odpowiadającą mu krainę historyczną.