Historia 17.02.24

47

Temat: Jadwiga i Jagiełło. Chrzest Litwy i unia.

Omówienie tematu z podręcznika str.72-74: młoda królowa z dynastii Andegawenów, ślub z Jagiełłą, nawracanie Litwy, unia między Polską a Litwą.

notatka z lekcji:

Polska i Litwa połączyły się dzięki małżeństwu Jadwigi i Jagiełły, które zawarto w 1386r.

Jagiełło przyjął chrzest aby poślubić Jadwigę

Od 1386 r. na tronie polskim zasiadali królowie z dynastii Jagiellonów