Historia 16.03.24

59

Temat: Wśród Polaków 600 lat temu – kontynuacja.

podręcznik str. 90-94

notatka z lekcji:

Dawni Polacy dzielili się na tych, którzy się modlą (duchowni), tych którzy wojują (rycerzy) i pracują (mieszczan i chłopów).

Zakony oprócz roli religijnej, spełniały też ważną rolę gospodarczą.

System feudalny.

Obowiązki króła, rycerzy oraz ich przyjemności.

Praca domowa

Przeczytać temat z podręcznika plus słowniczek ze str. 95

Przypominam o recenzji książki – uczniowie chętni na ocenę celującą.