Historia 13.04.24

62

Temat: Polska w średniowieczu.

podręcznik str. 104 – 105

Na lekcji sprawdzałam zeszyty, w tym czasie uczniowie czytali temat z podręcznika.

Zapoznałam uczniów z  proponowanymi ocenami na koniec roku szkolnego. W najbliższą sobotę rozdam kartki z ocenami.