Historia 13.01.2024

105

Temat: Bolesław Krzywousty – władca rycerski

Cechy rycerza – str.43
Podział państwa między Zbigniewa i Bolesława, wojny młodego księcia – str.44-45
Inscenizacja z udziałem uczniów – obrona Głogowa.
Gall Anonim. Co to jest kronika. str.46
Testament Bolesława Krzywoustego. Rozbicie dzielnicowe – str.46-47
Omówienie mapy na str. 47. Dzielnica senioralna.