Przebieg zajęć z dn. 25.11

165

lekcja online

 

I. Lekcja o czasowniku

  1. Znam pytania czasownika – notatka w zeszycie
  2. Odmieniam czasowniki przez osoby oraz określam czas czasowników – str. 76/77 oraz ćw. 3 str. 78
  3. Wiem, co nazywa czasownik i rozpoznaję go w tekście – podkreślanie czasowników w tekście “Miniaturowe muzeum”, str. 80/81
  4. Utrwalam swoją wiedzę – wykreślanka

II. Dzieje rodziny

  1. Nadaj tytuł czytance – str. 82/83
  2. Kim oni są dla ciebie? – ćw. 3 str. 84

III. Sprawdzenie umiejętności czytania wybranego tekstu

Kilka zadań do zrobienia w domu, które pomogą utrwalić wiadomości z lekcji 🙂

  • czytaj codziennie,
  • ćw. 4, 5, 6 i 7str. 85/86,
  • zrób wykreślanki, które znajdziesz w lekcji online (ćwiczenie utrwalające wiedzę).

Zadanie dodatkowe, które ma wpływ na lepszą ocenę  – zrobię drzewo genealogiczne mojej rodziny 🙂

Proszę, żeby dzieci miały ze sobą książki z biblioteki oraz kolejną część ćwiczeń na zajęciach 2 grudnia.

Chtne dzieci moga zabrać ze sobą materiały, których chcą użyć tworząc świąteczne kartki dla naszych przyjaciół ze szkoły w Olsztynie.

Pozdrawiam,

Arletta