Przebieg zajęć z dn. 21.10

158
 1. utrwalamy zasady pisowni wyrazów z „u” i „ ó”
 • karta pracy.
 1. „RZ” po spółgłoskach
 • wojskowa piosenka ortograficzna,
 • wspólne wyszukanie przykładów do każdej spółgłoski,
 • karta pracy.
 1. Od gór do morza
 • krainy w Polsce, s. 40,
 • polskie krajobrazy – wyklejanka, ćw. s. 44/45,
 • co to jest mapa? Jakie są główne i pośrednie kierunki świata?- ćw. s. 41/42,
 • wysłuchanie czytania tekstu, pt. „Od gór aż do morza”, s. 43,
 • określamy położenie naszej miejscowości w Polsce – karta pracy.