Przebieg zajęć z dn. 20.04

86

 

  1. “Muzeum słynnych Polaków” – praca z tekstem, s. 40-41;
  2. Galeria wielkich Polaków – dopasuj opis do postaci, praca w grupach;
  3. Poeta, sportowiec, odkrywca/twórca  – spacer po galerii;
  4. Czy znamy sławnych Polaków? – ćw. s. 39;
  5. Portrety sławnych Polaków – gra memory;
  6. Kto pyta nie błądzi – ćw. s. 42;
  7. Dzień Ziemi – rozmowa kierowana o ekologii;
  8. Segregacja części mowy – utrwalamy poznane części mowy.

Praca domowa

Przeczytaj tekst, pt. “Raz, dwa, trzy – znasz ich i ty! – s. 45/46.

Pozdrawiam,

Arletta K.