Przebieg zajęć z dn. 07.10

125

1.List

  •  Charakterystyczne elementy listu – rozmowa kierowana,
  • Elementy grzecznościowe w treści listu – ćw. 5, s. 23,

2. Rodzina wyrazów

  • Obejrzenie filmu edukacyjnego:

https://youtu.be/N5lVA3ealHs?si=Eqrlz0odx6SGIJhn

  • Karty pracy – wklejki do zeszytu.

3. Przymiotnik

  • Notatka w zeszycie na temat przymiotnika,
  • „nie” z przymiotnikami – ćw. 5, s. 27,
  • Wysłuchanie i omówienie tekstu, pt. „Przyjaciel”,
  • Przymiotnikowy Plampacz – wspólne rysowanie stworka przy użyciu przymiotników określających wygląd poszczególnych części ciała.

Ćwicz czytanie tekstu pt. “Przyjaciel”

Zadanie dla chętnych – ćw. 6 s. 30

Pozdrawiam,

Arletta K