Przebieg zajęć z dn. 06.01

132

POLSKIE TRADYCJE ZWIĄZANE Z POWITANIEM NOWEGO ROKU

KALENDARZ

  • Rok to 52 tygodnie,ćw. str. 22 – poznajemy słownictwo związane z kalendarzem;
  • Rok przestępny –  film edukacyjny https://youtu.be/ia0XmYva9M8?si=i9Rouh6BWCo7tXrp
  • Kalendarz na rok 2024 – moje najważniejsze daty – wklejka do zeszytu;

MIESIĄCE

  • Wiersz “Miesiące”, s. 20-21 –wysłuchanie, omówienie oraz samodzielne czytanie wybranych fragmentów wiersza;
  • Koło – kolory pór roku – wklejka do zeszytu;
  • Uzupełnij – ćw. 3 str. 27;
  • Miesiące – utrwalenie wiedzy – karta pracy.

Dzieci wypożyczyły książki, które muszą przeczytać. Tytuł przeczytanej książki wpisujemy do karty konkursowej. Kolejna wizyta w bibliotece 20 stycznia.

Pozdrawiam,

Arletta K.