“Rz. ” piszemy po spółgłoskach 13.01.2024

130
 1. “Akademia Pana Kleksa-fragment” czytanie ze zrozumieniem-karta pracy
 2. Dopisz przeciwieństwa-praca samodzielna- ćw. 4 s 34
 3. Zapisz zdania  zmieniając formę czasownika -ćw. 5 s 34
 4. Ortografia – odszukaj wyrazy z “ż” – wykreślanka ćw. 6 s 35
 5. Podpisz zdjęcia – ćw. 8 s 35
 6. Rzeczownik, czasownik czy przymiotnik – pokoloruj-karta pracy
 7. Ortografia “Rz.” piszemy po spółgłoskach – notatka w zeszycie
 8. Pisownia “RZ” wpisz brakujące sylaby-karta pracy
 9. Uzupełnij luki w słowach i ułóż zdania – karta pracy
 10. Teatrzyk kamishibai “Bajka o soli”

 1. Proszę o skończenie zadań które robiliśmy podczas lekcji
 2. Proszę o przynoszenie na każde zajęcia zeszytu jego brak bardzo utrudnia nam lekcje
 3. Zawsze są tez potrzebne kredki, ołówek oraz klej i nożyczki
 4. Proszę o przyniesienie książek do biblioteki / również tych zaległych

Mariola Bondarow