Przebieg zajęć 09.03.2024

84

Przebieg zajęć

  • Czasowniki- podsumowanie wiadomości – karta pracy
  • Czytanie ze zrozumieniem-karta pracy
  • Czytam, odpowiadam i koloruje – karta pracy
  • Rodzaje rzeczowników – karta pracy
  • Czas przeszły, przyszły i teraźniejszy – wytnij i przyklej w odpowiednie miejsce
  1. Proszę o skończenie zadań które robiliśmy podczas lekcji
  2. Proszę pamiętać o zeszytach ołówku, kleju i nożyczkach
  3. Proszę pamiętać o zmianie ćwiczeń – teraz potrzebne są pomarańczowe (III-IV-V-VI)

Mariola Bondarow