Polski Folklor 13.04.2024

80

Przebieg zajęć

  • “Polskie tradycje ludowe ” wspólne czytanie  wiersza, próba wyjaśniania “trudnych słów”
  • Polskie tradycje ludowe – praca z podręcznikiem s 32-34 oraz oglądanie filmu edukacyjnego
  • “Folklorem malowane” , czytanie i omawianie tekstu s 35
  • Podkreśl w tekście wszystkie przymiotniki s 35
  • Wypisz wyrazy w odpowiedniej formie ćw. 2 s 36
  • Polskie stroje i tance ludowe- film edukacyjny
  • “Złote kłosy” – wspólne czytanie opowiadanie oraz wyszukiwanie w tekście czasowników , rzeczowników oraz czasowników.
  1. Proszę o skończenie zadań które robiliśmy na lekcji
  2. Proszę o przeczytanie samodzielne przez dzieci tekstu ze strony 37-38