Kierunki świata 14.10.2023

202

Przebieg zajęć

  1. Uczymy się korzystać z mapy , oraz legendy -praca z atlasem oraz mapa Polski
  2. Poznajemy kierunki świata s 42
  3. Wytnij fragmenty mapy naklej w odpowiednie miejsca ćw. 1 s 44
  4. Prawda czy fałsz/ samodzielne rozwiazywanie testu  ćw. 1  s 47
  5. Stopniowanie przymiotników ćw. 2 s 47
  6. Ćwiczymy orientacje przestrzenną – pokoloruj ubrania według opisu – karta pracy rozdana przez nauczyciela.

Proszę o uzupełnienie ćwiczeń które robiliśmy na lekcji

Proszę przyniesienie książek wypożyczonych z biblioteki

Mariola Bondarow