Karnawał 10.02.2024

120

Przebieg zajęć

  1. Karnawał na świecie- prezentacja multimedialna
  2. “List Karola”- Czytanie tekstu. (Odpowiedz na pytania i rozwiąż krzyżówkę -karta pracy
  3. Sprawdzam siebie . 43 -wytnij , wklej do zeszytu i odpowiedz (zadanie 1-4)

Na następne zajęcia . Proszę pamiętać  o zeszytach, ołówku , kleju i nożyczkach .

Mariola Bondarow