Jak powstaje książka 17.02.2024

177

Przebieg zajęć

  1. Jak powstaje książka – film edukacyjny

https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?&q=jak+powstaje+ksiazka+fiml+edukacyjny+dla+dzieic&&mid=E8998DCF8846311467C6E8998DCF8846311467C6&&FORM=VRDGAR

2. “Historia Walentynek “- wytnij, przeczytaj i dopasuj

3.Liczba pojedyncza i liczba mnoga – karta pracy

4. Czytanie ze zrozumieniem- przeczytaj tekst i dokładnie wykonaj wszystkie ćwiczenia – karta pracy

5. Co już potrafię – karta pracy

  • przeczytaj tekst i wykonaj polecenia
  • utwórz liczbę pojedyncza i mnogą
  • Podkreśl rzeczowniki
  • Określ rodzaj rzeczowników
  • ułóż i zapisz zdanie

Proszę o skończenie zadań które robiliśmy podczas lekcji

Mariola Bondarow