Jak mija czas ? 06.01.2024

116

Przebieg zajęć

  • “Czy wiesz  że ….”  ile rok ma tygodni? co to jest półrocze ?…..
  • “12 miesięcy” samodzielne czytanie opowiadania s 23-24
  • Wytnij i ułóż w odpowiedniej  kolejności ćw. 1. s 25
  • Stopniowanie przymiotników. Uzupełnij brakujące przymiotniki, ćw. 2 s 27
  • Czy znasz miesiące ? ćw. 3 s 27
  • Widzę i opisuje – karta pracy
  1. Proszę o skończenie zadań które robiliśmy podczas lekcji
  2. Każde z dzieci dostało kartę na konkurs oraz książkę / jeżeli książki okażą się za łatwe lub za trudne proszę o informacje

Mariola Bondarow