Co krąży: Ziemia czy Słońce? 18.11.2023

159

Przebieg zajęć

  1. Oglądanie filmu edukacyjnego o Mikołaju Koperniku
  2. Co ważnego do historii świata wzniósł Mikołaj Kopernik- rozmowa kierowana
  3. Co to jest ruch obiegowy, ruch obrotowy Ziemi? Jakie są ich następstwa.- film edukacyjny https://https://moje.zpe.gov.pl/a/anonymous/DrOaB75yd/14UeBM2S
  4. Stopniowanie przymiotników, wpisz wyrazy z ramki w odpowiedzenie miejsca ćw. 3 s 78
  5. Rozwiąż łamigłówkę i wpisz rozwiązanie ćw. 4 s 79
  6. Wpisz kolejne stopnie przymiotników ćw. 4 s 85
  7. Uzupełnij zdania odpowiednimi przymiotnikami ćw. 5 s 85

UWAGA, wymiana ćwiczeń , na następne zajęcia przynosimy ćwiczenia zielone , (XII, I, II)

Mariola Bondarow