Zajęcia z dn.10.04

98

Temat:”Nadchodzi wiosna”

1.Ćwiczenia w mówieniu i słuchaniu

– zwiastun wiosny( jak rozpoznać nadchodzącą wiosnę)

2.Ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu

– wspólne czytanie czytanki “Zmarznięty skowronek”s.159

– ćw.1 s.176 oraz ćw.2 s.177

– ustalenie kolejności wydarzeń

3.Ćwiczenia w pisaniu i ćw.gramatyczno-ortograficzne

– wyrazy z ą i ę – ćw.4 s.177

– zgodność końcówek ę i ą w różnych formach czasownika – ćw.5,6 s.178-179

                                Praca domowa

– zapisać w zeszycie: temat, napisać po czym poznać nadchodzącą wiosnę

– uzupełnić ćwiczenia z zajęć

 

Pozdrawiam

Lidia