Przebieg zajęć 16.03.2024

49

Przebieg zajęć

  • Na zakupach, przeczytaj i połącz ćw. 1 s 18
  • Przeczytaj i polacz w odpowiedniej kolejności ćw. 1 s 19
  • Wyszukaj i zaznacz ćw. 1 s 21
  • Utrwalenie znajomości alfabetu – notatka w zeszycie
  • Wypisz w kolejności alfabetycznej ćw. 2 s 21
  • Wyszukaj i pokoloruj (rzeczownik, czasownik, przymiotnik) ćw. 1 s 24
  • “Szkolni przyjaciele. Jadłospis rapera” – samodzielne czytanie opowiadania s. 16
  • “DJ Antek DJ Franek, Jadłospis gangstera rapera ” głośne czytanie opowiadania  s .17
  1. Proszę o skończenie zadań które robiliśmy na lekcji
  2. Proszę o przeczytanie samodzielne przez dzieci tekstu ze strony 17

Mariola Bondarow