Przebieg zajęć 13.01.2024

118

Przebieg zajęć

  1. Rodzaje zdań, oznajmiające, rozkazujące, pytające- ćw. 1 s 32
  2. Pokoloruj czasowniki i napisz trzy zdania – ćw. 1 s 33
  3. Ortografia “Rz.” piszemy po spółgłoskach – notatka w zeszycie/ ćw. 1  s 39
  4. Pisownia “RZ” wpisz brakujące sylaby-karta pracy
  5. Rzeczownik czy czasownik- karta pracy

  1. Proszę o skończenie zadań które robiliśmy podczas lekcji
  2. Proszę o przynoszenie na każde zajęcia zeszytu jego brak bardzo utrudnia nam lekcje
  3. Zawsze są tez potrzebne kredki, ołówek oraz klej i nożyczki
  4. Proszę o przyniesienie książek do biblioteki / również tych zaległych

Mariola Bondarow