Podróże po Polsce ze Smokiem Wawelskim 13.04.2024

98

Przebieg zajęć

  • List od Smoka Wawelskiego- praca z podręcznikiem s 36
  • Pierwszy przystanek, Kraków – zabytki Krakowa – burza mózgu oraz  film edukacyjny
  • Herb Krakowa- praca z podręcznikiem s 38-39
  • Legendy Krakowa ” Legenda o Smoku Wawelskim ” oraz “Legenda o hejnale z Mariackiej wieży”
  • Drugi przystanek- Warszawa- film edukacyjny
  • “Legenda o Warszawskiej syrence ” samodzielne czytanie s 40
  • Przyporządkuj skojarzenia do legend – ćw. 1 s 41
  • Uzupełnij tekst, w miejsce rysunków wpisz wyrazu – karta pracy
  1. Proszę o skończenie zadań które robiliśmy na lekcji
  2. Proszę o przeczytanie samodzielne przez dzieci tekstu ze strony 40.

Mariola Bondarow