“Nasze zmysły ” 03.02.2024

128

Przebieg zajęć

  1. “Nasze zmysły” próba samodzielnego czytania
  2. Czy wiesz,  że ….. rozmowa o zmysłach
  3. Napisz przeciwieństwa i odszukaj je w wykreślance wyrazowej  ćw. 1 s 67
  4. Rzeczownik czy czasownik -karta pracy-wklejka do zeszytu
  5. Na jakie pytania odpowiada przymiotnik ? s. 66
  6. Opisz rysunki przymiotnikami ćw. 1 s 66
  7. Rzeczownik, czasownik czy przymiotnik- karta pracy

Zadanie domowe

  1. Przeczytaj tekst “Nasze zmysły ” s 63
  2. Dopasuj i dopisz wyrazy ćw. . 1 s 64

Za tydzień zaplanowana jest zabawa karnawałowa.  Chętne dzieci  mogą przyjść w przebraniu, Dzieci mogą przynieść przekąski -popcorn, paluszki, precelki…. (nie mogą to być jednak chipsy ani napoje gazowane).

Mariola Bondarow