Legendy 04.11.2023

206

Przebieg zajęć

  1. Początki państwa polskiego , czytanie i omawianie komiksu oraz legendy o Lechu, Czechu i Rusie s.64-65
  2. Ustalenie kolejności wydarzeń ćw. 1 s 66
  3. Przeczytaj i przepisz zdania ćw. 1 s 68
  4. Odszukaj drogę Lecha, Czecha i Rusa / przepisz zdania ćw. 1 s. 69
  5. Japońska sztuka teatralna, teatrzyk  Kamishibai, “Smok Wawelski “
  6. Krzyżówka z ą/on/om – karta pracy
  7. Karta pracy- co? co to jest? służy do.
  8. Wizyta w bibliotece .

Mariola Bondarow