Karnawał 10.02.2024

121

Przebieg zajęć

  1. Karnawał na świecie- prezentacja multimedialna
  2. Teatrzyk kamishibai “Bajka o soli”

3. Doskonalenie techniki czytania – karta pracy

4. Wycieczka do biblioteki – samodzielnie czytanie opowiadania s. 72

5. Napisz plan wydarzeń do czytanki ćw. 1 s 72

Na następne zajęcia proszę o przyniesienie nowych ćwiczeń (zielone ). Proszę pamiętać również o zeszytach, ołówku , kleju i nożyczkach .

Mariola Bondarow