Jesień 07.10.2023

172

Przebieg zajęć

  1. Symbole jesieni, rozmowa kierowana, notatka w zeszycie
  2. Ogadanie jesiennych liści, żołędzi i kasztanów – tworzenie zielników  z liści i traw
  3. Czytanie tekstu “Jesienią w październiku bywa słonecznie”  oraz ” Czasami jesienią …..” uzupełnianie zdań ćw. 1 s 36- 37
  4. Czytanie ze zrozumieniem  oraz wykonanie  ćwiczenia ćw. 1 s 40
  5. Ułóż i zapisz zdania ćw. 1 s 41
  6. Samodzielne czytanie tekstu ś 42-43
  7. Moje hobby i  zainteresowania – prezentacja
  • Krótka fotorelacja z przebiegu zajęć – powyżej
  • Proszę o uzupełnienie zadań które robiliśmy na zajęciach
  • Proszę o przynoszenie zeszytów, ołówka, kredek, nożyczek oraz kleju

Mariola Bondarow