Jak powstaje śnieg 17.02.2024

75

Przebieg zajęć

  1. Jak powstaje śnieg – film edukacyjny

https://www.bing.com/videos/riverview/elatedvideo?q=jak+powstaje+snieg+film+dla+dzieci&mid=FF5E70D2FDFBFD20FB49FF5E70D2FDFBFD20FB49&FORM=VIRE

2. Wytnij, przeczytaj i sklej – praca plastyczna

3.”Kotek” czytanie ze zrozumieniem oraz odpowiedzi na pytania do tekstu – karta pracy

4. Liczba pojedyncza i liczba mnoga – karta pracy

5. Co już potrafię- karta pracy

  • przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania
  • uzupełnij zdania odpowiednimi znakami
  • uporządkuj wyrazy w kolejności alfabetycznej
  • podkreśl czasowniki i rzeczowniki

Proszę o skończenie zadań które robiliśmy podczas lekcji

Mariola Bondarow