Jak mija nam czas? 06.01.2024

134

Przebieg zajęć

  • Moje najlepsze wspomnienie z zeszłego roku ćw. 1 s 28
  • Uzupełnij, dni tygodnia, ,miesiące i pory roku .ćw. 1 s 29
  • “Wczoraj mama wyjechała do Polski” – próba samodzielnego czytania s.30
  • Wyszukiwanie czasowników w tekście s. 30
  • Czasownik-utrwalenie wiadomości s.31
  • Wypisz z tekstu wyrazu oznaczające nazwy czynności ćw. 1 s 31
  • Wykreślanka na dzień dobry -karta pracy
  1. Proszę o skończenie zadań które robiliśmy podczas lekcji
  2. Proszę żeby dzieci samodzielnie przeczytały czytankę ze s. 30
  3. Każde z dzieci dostało kartę na konkurs oraz książkę / jeżeli książki okażą się za łatwe lub za trudne proszę o informacje

Mariola Bondarow s