Co robią zwierzęta, aby przetrwać zimę? 25.11.2023

181

Przebieg zajęć

  1. Co wiesz o przygotowaniach zwierząt do zimy? Rozmowa oraz oglądanie prezentacji
  2. Co już wiem przygotowaniach zwierząt do zimy? / uczniowie odpowiadają na pytania zapieszczone na platformie quizizz
  3. Sposoby zwierząt na przetrwanie zimy – filmy edukacyjne.
  4. Ptaki zimą. Opowiadanie Katarzyny Bajerowicz „Życie lasu”
  5. Czytanie ze zrozumieniem “Bolek i Lolek w krainie smoków ” karta pracy
  6. Zimowa wykreślanka- wykreśl podane wyrazy-karta pracy
  7.  Ćwiczenie na spostrzegawczość Znajdź 20 różnic i pokoloruj obrazek-karta pracy
  8. Części mowy- przymiotnik-notatka w zeszycie

Mariola Bondarow