Co krąży: Ziemia czy Słońce? 18.11.2023

142

Przebieg zajęć

  1. Oglądanie filmu edukacyjnego o Mikołaju Koperniku
  2. Co ważnego do historii świata wzniósł Mikołaj Kopernik- rozmowa kierowana
  3. Co to jest ruch obiegowy, ruch obrotowy Ziemi? Jakie są ich następstwa.- film edukacyjny https://https://moje.zpe.gov.pl/a/anonymous/DrOaB75yd/14UeBM2S
  4. Wywiad z Mikołajem Kopernikiem, próba samodzielnego czytania ś 78
  5. Odpowiadamy na pytania s. 79- / odpowiedzi w zeszycie
  6. Wykreśl wyraz gwiazda i wypisz nazwy planet Układu Słonecznego ćw. 1 s 80
  7.  Skarby Polskiej ziemi- Legenda o św. Kindze – s 85
  8. Rozszyfruj i napisz zadanie ćw. 1 s 87

UWAGA – wymiana ćwiczeń, na następne zajęcia proszę o przyniesienie ćwiczeń niebieskich (XII, I, II)

Mariola Bondarow