przebieg zajęć 4.11

174
  1. Wkraczamy w świat legend –  “Legenda o smoku wawelskim”. Czytana przez nauczyciela. Omówienie ilustracji.
  2. Co to jest legenda? Z czego się składa.
  3. Tworzymy chronologię wydarzeń do legendy.
  4. Obserwacja otaczającej nas przyrody. Rysujemy jesień. Obserwacja jako nauczanie.
  5. “Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”. str. 64-65
  6. Praca w ćwiczeniach str. 66 i 68.
  7. Stolice Polski, okreslanie ich polożenia na mapie.

Zadanie domowe

Prosze o uzupełnienie ćwiczeń te osoby, które nie zdążyły zrobić tego na lekcji.

Pozdrawiam

Kasia