Przebieg zajęć 14.10

181
  1. Pory roku – utrwalanie, rozróżnianie, charakterystyka.
  2. Jak się ubrać odpowiednio do pogody i pory roku, wymieniamy części garderoby.
  3. Segregujemy ubrania. Układamy zdnia ćwicząc użycie odmian rzeczownika.
  4. Praca w ćwiczeniach str. 44-45
  5. Wspólne czytanie tekstu str.46 i wykonanie ćwiczeń str.47
  6. Ćwiczymy orientacje przestrzenną – pokoloruj ubrania według opisu – karta pracy rozdana przez nauczyciela.

Proszę o sprawdzenie i uzupełnienie ćwiczeń jeżeli ktosnie zdązył na lekcji.

Proszę aby dzieci miały na każdych zajęciach: zeszyt, piórnik a w nim ołówek i kredki.

Pozdrawiam

Kasia