Nasze pasje 16.09.2023

191

Przebieg zajęć

  1. Rozmowa o pasjach i zainteresowaniach dzieci s. 20
  2. Praca w ćwiczeniach s 16
  3. Rozszyfruj i napisz zdania ćw. 1 s 16
  4. Czytanie ze zrozumieniem , narysuj na podstawie tekstu ćw. 1 s 21
  5. Moje emocje, poszukaj i wykreśl wyrazy ćw. 1 s 23
  6. Do naszej szkoły chodzą różne dzieci- rozmowa kierowana s 20
  7. Utrwalenie wiadomości o czasownikach – gra

Proszę o uzupełnienie zadań które robiliśmy na zajęciach

Proszę o przynoszenie zeszytów, ołówka, kredek, nożyczek oraz kleju

Przypominam o wypełnieniu wniosków na legitymacje

Mariola Bondarow