Zajęcia 08.02.20

41

Krąg tematyczny: Sporty zimowe

1.Sprawdzenie pracy domowej str.54,55.

2.Rozmowa kierowana na temat sportów zimowych(narciarstwo,łyżwiarstwo,hokej,saneczkarstwo).

Poznanie słownictwa związanego z uprawianiem sportów zimowych (kask,gogle,kombinezon,narty,łyżwy,sanki,deska do snowboardu).

3.Wprowadzenie sylab (bia,pia, wia, fia)

Praca w ćwiczeniach str.60 i 61.

Czytanie wyrazów z podkreśloną cząstką miękką.

4.Omówienie obrazka ze str.61 i czytanie tekstu.

5.Wzbogacanie słownictwa i spostrzegawczości w czasie zabaw dźwiękowo-obrazkowych.