Zajęcia z dn.30.11

55

Temat:”Jesienna słota,bronimy się przed przeziębieniem”

1.Sprawdzenie umiejętności czytania sylabowego i globalnego.

2.Rozmowa nt wpływu pogody i temperatury na zdrowie człowieka

3.Wprowadzenie spółgłosek: p,r na wyrazach podstawowych: parasol,Irenka, Radek.

4.Praca z obrazkiem przed czytaniem tekstu.

5.Ćwiczenia w czytaniu, utrwalanie słów,które zastępują obrazek.

6.Ćwiczenia w pisaniu:ćw.1,2,3,4,5,6 s.38-40

 

Praca domowa

– dokończyc ćwiczenia z lekcji

– ćw.1,2,3,4,5 s.41

 

Pozdrawiam

Lidia