Zajęcia z dn. 18.01

42

Temat:”Zwierzeta w ZOO”

1.Powtórzenie nazw miesięcy, dni tygodnia, pór roku.

2. Rozmowa nt jak powinniśmy zachowywać się w ZOO .

3.Poznanie nowej spółgłoski: ż, na podstawie wyrazów: Żaneta, żaba.

4.Praca z obrazkiem przed czytaniem tekstu s.58.

5.Ćwiczenia w słuchaniu i rozumieniu tekstu.

6.Ćwiczenia w czytaniu oraz utrwalenie wyrazów z “ż”.

7.Ćwiczenia w pisaniu.

   Praca domowa

– ćw. ze strony 57

– uzupełnienie ćwiczeń z lekcji

pozdrawiam

Sylwia Baginska