Zajęcia z dn.11.01

47

Temat:”Nowy Rok”

1.Powtórzenie samogłosek.

2. Rozmowa nt przeżyć z okresu ferii świątecznych.

3.Wprowadzenie spółgłosek: h,z na podstawie wyrazów: Halina, zamek.

4.Praca z obrazkiem przed czytaniem tekstu s.54.

5.Ćwiczenia w słuchaniu i rozumieniu tekstu.

6.Ćwiczenia w czytaniu oraz utrwalenie wyrazów z “z”oraz  “h”.

7.Ćwiczenia w pisaniu.

   Praca domowa

– ćw.1,2,3,4 s.53

– uzupełnienie ćwiczeń z lekcji

 

Pozdrawiam

Lidia